Mustang - Nasze projekty - Silky Coders

Mustang

Zmiana sposobu myślenia o stocku w biznesie, bez podziału na retail i e-commerce, jest kierunkiem, w którym od dłuższego czasu podąża LPP, konsekwentnie realizując strategię transformacji w firmę w pełni omnichannelową.

Dowodem na to jest realizowany przez nas projekt Mustang (Multichannel Stock Management). Jest on odpowiedzią na wzrost sprzedaży i konieczność zwiększenia dostępności towarów w kanałach online oraz tradycyjnych oraz potrzebę optymalizacji kosztów logistycznych poprzez wprowadzenie „common stocku”.

Mimo że LPP już od kilku lat realizuje działania z obszaru połączenia procesów biznesowych alokacji i replenishmentu towaru na sieć stacjonarną i e-commerce, ostatnie kilkanaście miesięcy jeszcze bardziej przyspieszyło transformację firmy w kierunku omnichannel. Wskazuje na to wdrożenie narzędzi, takich jak Defrost, stanowiących element projektu Mustang, które udrożniło łańcuch dostaw w momencie przestojów funkcjonowania salonów tradycyjnych poprzez realizację zamówień e-commerce bezpośrednio przez punkty stacjonarne. Obecnie dotyczy on niemal 500 z 2000 salonów należących do brandów LPP: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

more questions

Uruchomienie Defrost było pierwszym etapem realizacji projektu Mustang. Do kolejnych należało stworzenie wspólnego procesu biznesu w zakresie alokacji towaru w kanałach sprzedaży (online i offline), a następnie jego wzajemnego uzupełniania. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem pełnego Common Stock dla wszystkich brandów i należących do nich salonów.

Projektując rozwiązanie, które odpowiada na te potrzeby, korzystaliśmy z technologii Spring Boot, Apache Ignite, RabbitMQ, Google OR-Tools i Kubernetes i możemy z dumą stwierdzić, że osiągnęliśmy zakładane rezultaty. Sukcesem projektu jest fakt, że stworzone zostało narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie stockiem i udostępnia opcję wysyłki towaru do klienta e-commerce ze stocku salonowego – co w dobie pandemii pozwoliło na wykonywanie pracy pracownikom salonów, a LPP zyskało dodatkową przestrzeń dystrybucyjną w postaci minimagazynów ulokowanych w wynajmowanych przestrzeniach w centrach handlowych.

Projekt Mustang zakłada bardzo bliską współpracę przedstawicieli biznesu LPP, jak i zespołów Silky Coders zapewniających zaplecze technologiczne dopasowane precyzyjnie do oczekiwań i potrzeb.
 
 Zespół projektowy tworzyli logistycy, eksperci architektury systemowej, programiści posługujący się różnymi językami programowania, analitycy, testerzy i specjaliści z zakresu wdrożeń projektowych. Zapewnili oni niezbędne kompetencje do tego, by stworzyć rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb LPP, w tym doświadczenie we współpracy z partnerem, zarządzania wielowątkowym projektem z zakresu alokacji czy ekspertyzy z obszarów analiz biznesowych i systemowych i rozpisywania procesów. Wszyscy członkowie wykazywali się również dużą odwagą w proponowaniu niestandardowych pomysłów wykraczających poza utarte schematy – ich kreatywność była i jest faktorem napędzającym postęp prac w projekcie.
person

Mustang to projekt niestandardowy, niesztampowy i o ogromnej skali, wymagający od członków zespołu szerokiego wachlarza kompetencji i posiadania wcześniejszych doświadczeń z zakresu komunikacji i współpracy ze stroną biznesową. Wspólnie z LPP realizujemy cel zrewolucjonizowania i połączenia kanałów sprzedaży – i choć zadanie jest ambitne, konsekwentnie podążamy wytyczonym planem.

Anna Wąsowska-Beeger

Product Owner

Przed zespołem stało wiele wyzwań związanych z koniecznością zmiany postrzegania dostępnych zasobów produktowych bez podziału na poszczególne kanały. Proces pracy nad projektem musiał zostać dostosowany do zmieniających się wymagań i sytuacji na rynku, a w trakcie pandemii liczyła się szybkość i skuteczność reagowania na zmiany. Sytuacja, w jakiej znalazły się tradycyjne sklepy w 2020 r. w związku z lockdownami spowodowała też konieczność błyskawicznego wdrożenia projektu Defrost, a skomplikowane algorytmy i procesy biznesowe implementowane były ad hoc do salonów.

Całość projektu wymaga również przygotowania wydajnego i skalowalnego horyzontalnie rozwiązania przetwarzającego dynamicznie rosnącą liczbę transakcji z wszystkich kanałów dystrybucji i sprzedaży towaru, co oznacza skomplikowaną procedurę analizy dużej ilości informacji. Możliwe było to dzięki temu, że pracownicy Silky Coders świetnie znają potrzeby i wymagania naszego partnera – LPP – dzięki temu, że w większości tworzyli oni wcześniej Dział IT wewnątrz tej spółki.

Przyszłość projektu

W kolejnych etapach projektu planowana jest pełna integracja stocku dla wszystkich brandów należących do LPP.

  • Wdrożenie zmian A16 na produkcję, ale jeszcze bez common stock
  • Stworzenie raportów dla Alokatorów
  • Wdrożenie common stock na produkcję

Poznaj inne projekty