Logistic transformation - Nasze projekty - Silky Coders

Logistic transformation

Duża konkurencja w branży, w której łańcuch dostaw odgrywa znaczącą rolę, oraz rozwój technologii spowodowały, że LPP stanęło przed koniecznością modyfikacji operacji w łańcuchu dostaw. Kluczową potrzebą biznesową było mieć odpowiedni towar handlowy we właściwym miejscu i czasie. Odpowiadając na to zapotrzebowanie zespół specjalistów dokonał reinżynieringu procesów logistycznych, dostarczając autorskie rozwiązania skrojone na miarę LPP.

Bazując na procesie As-Is członkowie zespołu określili zakres projektu, ograniczając go do procesu inbound (od utworzenia zamówienia po dostawę towaru do magazynu). Analizując proces, upewniliśmy się, że potrzebujemy trzech narzędzi wspierających:

  • tworzenie zamówień – Ordering Application (OA)
  • obsługę dokumentów i kontakt z Dostawcami realizującymi zamówienia – Supplier Portal (SP)
  • zarządzanie dostawami towarów – Control Tower (CT)

Dobrze przeprowadzony reinżyniering obejmuje gruntowną przebudowę procesów, ale przede wszystkim jest odpowiedzią na konkretne potrzeby biznesowe i powinien gwarantować zwrot z inwestycji. Dlatego usprawniając operacje, nadaliśmy priorytet tym elementom, które dawały największą wartość w kontekście skrócenia czasu dostaw, obniżenia kosztów i eliminacji błędów.

Z tego powodu wykonaliśmy najpierw proof of concept Supplier Portal. Na jego bazie zbudowaliśmy produkcyjną wersję narzędzia, które dzięki zmianom procesu pakowania towaru w kartony zwiększyło o jedną trzecią możliwości przerobowe najbardziej zautomatyzowanego magazynu mini load. W efekcie nasz klient mógł rezygnować z podnajmu tymczasowych powierzchni magazynowych w okresie peaku – a to oznacza znaczne oszczędności przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi procesu magazynowania. Eliminacja pustych miejsc w kartonach to również lepsze wykorzystanie powierzchni w kontenerach, czyli niższe koszty transportu.

more questions

Równolegle z Supplier Portal rozpoczęliśmy pracę nad Ordering Application, które zintegrowaliśmy z mechanizmami BI. Sam proces tworzenia zamówienia rozbiliśmy na kilka kroków i zautomatyzowaliśmy wiele czynności. Obecnie system prowadzi użytkownika przez kolejne ekrany i automatycznie uzupełnia lub podpowiada parametry. Zintegrowany z OA silnik BI wylicza ilości i dzieli zamówienie na encje.

Dużym wyzwaniem była standaryzacja – każda z marek LPP składa bowiem zamówienia w zindywidualizowany sposób. Dużą wartością jest natomiast integracja OA z SP, która powoduje, że zamówienia w czasie rzeczywistym trafiają do dostawcy.

Po wdrożeniu SP uruchomiliśmy prace nad Control Tower. Pierwszy komponent – obieg dokumentów – wdrożyliśmy w październiku 2020 r. Dzięki integracji z SP związane z dostawą dokumenty są przekazywane do kontroli do działu transportu i po weryfikacji automatycznie wracają do dostawcy w SP. Obieg dokumentów przede wszystkim zminimalizował liczbę błędów i usprawnił komunikację. Drugim komponentem CT, który wdrożyliśmy we wrześniu 2021 r., jest Delivery, czyli rejestrowanie i obsługa dostaw.

Aktualnie w ramach projektu Logistic Transformation pracujemy nad wdrożeniem procesu obsługi dostaw materiałów marketingowych i inwestycyjnych. Do ich obsługi zostaje wdrożony WMS w magazynie w Pruszczu Gdańskim oraz Tasker Zamówienia usprawniający obsługę zamówień towarów marketingowych i inwestycyjnych.

Z powyższych opisów, przebija się obraz globalnej skali przedsięwzięcia. Dowodzi temu fakt, że gruntownie zmienia ono cały łańcuch dostaw, w którym uczestniczą firmy z Europy i Azji. Wartą podkreślenia jest również liczba czynności i scenariuszy w procesie biznesowym, liczba uczestników, przesyłanych obiektów i towarzyszące temu kwoty, skala zmian i złożoność wdrożenia.

Oprogramowanie Ordering Application, Supplier Portal oraz Control Tower zostało wykonane przez nasze zespoły w architekturze mikroserwisowej. Takie podejście pozwoliło nam na budowę rozwiązania niezawodnego, skalowalnego oraz bardzo elastycznego, które będzie w stanie sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom stawianym przez LPP.

Serwisy backendowe zostały wykonane z wykorzystaniem Spring Boot, natomiast interfejsy użytkownika przy pomocy biblioteki ReactJS. Wszystkie serwisy zostały skonteneryzowane i uruchomione na wewnętrznej platformie zbudowanej na OpenShift. Sam proces wytwarzania oprogramowania oparliśmy o continous integration i elementy automatyzacji, które pozwoliły na jego efektywne budowanie.

Od strony informatycznej projekt wymagał zaangażowania wielu specjalistów, m.in. takich jak: architekci systemów, analitycy, programiści, testerzy manualni i automatyzujący, specjaliści DevOps czy administratorzy infrastruktury sprzętowej.
 
 Sukces Logistic Transformation jest sukcesem zarówno LPP, jak i Silky Coders współpracujących z Accenture – dostawcą, który został wcześniej sprawdzony w poprzednich projektach.
 
 Doświadczenie, jakim było wdrożenie LT dowodzi, że członkowie zespołu są ekspertami w swojej dziedzinie. W toku realizacji projektu pojawiały się przed nimi wyzwania, jednak to nie spowodowało spadku efektywności – wszyscy zaangażowani wiedzieli bowiem, że grają w jednej drużynie i mają wspólny cel. Podkreślić należy też fakt, że nawet w sytuacjach nieprzewidzianych, niezaplanowanych członkowie teamu mogli liczyć na wsparcie w relacji z innymi zespołami, które miały napięte terminy w ramach własnych inicjatyw i projektów.
person

Zastosowanie metodyki agile, która zakłada duży stopień demokratyzacji, w tak dużym projekcie z założenia wymagało dużej dojrzałości każdego z członków zespołu – i oni ten egzamin zdali na piątkę. Indywidualnie każdy starał się jak tylko mógł dostarczyć najlepszą wartość, bo właśnie to charakteryzuje wszystkie nasze projekty.

Dariusz Markowicz

Product Manager

Przyszłość projektu

Czy z wdrożeniem CT Delivery projekt LT można uznać za zakończony? Zdecydowanie nie!

Obecnie zarówno OA, SP, jak i CT stanowi bardzo dobrą podstawę do dalszego udoskonalania łańcucha dostaw. Zadania, które zespół planuje w tym obszarze, szacowane są na kolejne dwa lata intensywnych prac. Do zaprojektowania i wdrożenia pozostaje cały model procesów zarządczych i towarzyszący mu kokpit raportowy. W warstwie operacyjnej jest jeszcze wiele miejsc do optymalizacji, a sami użytkownicy korzystając z narzędzia dostrzegają nowe możliwości usprawnień, które stopniowo będą wdrażane.

Do sukcesów Logistic Transformation przede wszystkim należy zaliczyć fakt, że projekt już zarobił na siebie, a wypracowane oszczędności przewyższają poniesione koszty. Za sukces też należy uznać fakt, że zaimplementowane narzędzia zostały wpięte w ogromną liczbę procesów zależnych i systemów – zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy bardzo rozbudowaną architekturę zarówno w wymiarze procesów biznesowych, jak i od strony technologicznej.

person

Celem naszego zespołu było stworzenie narzędzia, które nie będzie wymagało szkoleń – i to się udało, mimo międzynarodowego charakteru organizacji spółek należących do LPP. Obecnie ich pracownicy, nierzadko pochodzący z różnych kultur czy mówiący różnymi językami, po zalogowaniu się do portalu wykonują operacje bez trudności, mimo że nie przeszli nawet minuty szkolenia!

Norbert Szczyglak

Product Owner

Poznaj inne projekty