RFID Rollout - Nasze projekty - Silky Coders

RFID Rollout

Nasz zespół ma za sobą spory sukces - najszybsze na świecie wdrożenie technologii RFID opartej na autorskim oprogramowaniu stworzonym od podstaw przez pracowników Silky Coders. Rozwiązanie to w pierwszej kolejności zaimplementowane zostało do procesu dystrybucyjnego flagowej marki należącej do LPP – Reserved, a przed kolejnymi brandami tej spółki stworzyło możliwości rozwoju w obszarach sprzedaży wielokanałowej.

Projekt wdrożenia elektronicznych metek do 270 salonów należących do LPP zrealizowaliśmy w ciągu zaledwie 12 miesięcy. To zwiększyło w stopniu znaczącym ich wydajność operacyjną. Dzięki wprowadzeniu tak nowoczesnej technologii wzrosła sprzedaż i poprawiła się efektywność pracowników poprzez uzyskanie przez nich kontroli nad każdą sztuką towaru dostępnego w salonie.

Dużym wyzwaniem dla naszego zespołu projektowego stał się okres pandemii. Zamknięcie sklepów spowodowane lockdownami miało ogromny wpływ na zmianę modelu biznesowego LPP i przyspieszyło transformację kanałów sprzedaży w formę omnichannelową. W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego najważniejszego partnera dostarczyliśmy w ciągu jednego miesiąca pierwszą wersję systemu obsługującego realizację zamówień internetowych z wykorzystaniem towaru w salonach. Całą pracę wykonaliśmy działając zdalnie. Wdrożona przez nas technologia pozwoliła nam sprawnie reagować na dynamiczny wzrost sprzedaży w kanałach online. System RFID został przystosowany w taki sposób, aby rozszerzyć powierzchnię magazynu e-commerce o powierzchnię zamkniętych wówczas salonów, które na ten czas zyskały rolę minimagazynów realizujących część złożonych zamówień internetowych. Dzięki dokładnym informacjom o stanach towaru, które uzyskiwaliśmy poprzez tagi, Reserved mogło zagwarantować klientom szybkie dostarczenie asortymentu oraz zapewnić ciągłość sprzedaży sezonowych kolekcji. Tym samym produkty nie zalegały w salonach.

more questions

W procesie testowania technologii sprawdzaliśmy również wytrzymałość tagów RFID. Mroziliśmy je w zamrażarce, rozgrzewaliśmy w tunelach prasujących, a także uszkadzaliśmy mechanicznie. Dzięki temu ich producent wprowadził pewne udoskonalenia.

Jednym z kluczowych elementów sukcesu projektu było utworzenie wewnętrznego zespołu trenerów RFID, którzy w każdym salonie przeprowadzali szkolenia dot. nowych procesów i sposobu korzystania z aplikacji. Umożliwiło to pracownikom poznanie możliwości nowego rozwiązania oraz płynnego wdrożenia w jego działanie.

Dzięki pracy naszego zespołu, Reserved może wykorzystywać tę technologię na tak szeroką skalę – unikalną nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Gromadzone przez nas każdego dnia informacje o bardzo dużej liczbie zdarzeń RFID dochodzące nawet do kilkudziesięciu milionów są podstawą do wielu zaawansowanych analiz przeprowadzanych przez nasz zespół Data Science. Rozsądna inwestycja w technologie i postawienie dużego nacisku na szkolenie w posługiwaniu się narzędziami pozwala na realny wzrost produktywności biznesowej naszego partnera – LPP.

Rozwiązania przez nas implementowane spotkały się z uznaniem środowiska IT – wdrożenie RFID w Reserved zostało nagrodzone w 2020 r. Orłem Innowacji.

W projekt RFID zaangażowanych było u nas aż 140 osób – to oni przeprowadzili technologiczną rewolucję, która umożliwiła wdrożenie systemu w marce Reserved. Dzięki ich zaangażowaniu, umiejętnościom i podejmowania trafnych decyzji, wiedzy i szybkości adaptacji do nowych rozwiązań, stworzyliśmy oprogramowanie, które zrewolucjonizowało technologicznie całą grupę LPP.
 
 Na starcie podjęta została decyzja o połączeniu w jeden zespół pracowników z działów biznesowych i wytwarzających oprogramowanie. Pozwoliło to na utworzenie szybkiego kanału komunikacyjnego pomiędzy osobami o różnej wiedzy. Programiści mieli okazję poznać i zrozumieć cele biznesowe, a analitycy biznesowi nauczyli się języka SQL i mogli na bieżąco weryfikować działanie systemu, nie mając jeszcze gotowych raportów.
 
 Aby usprawnić zarządzanie i skalowanie naszych aplikacji, wdrożyliśmy rozwiązanie OpenShift, stanowiące zarówno platformę uruchomieniową dla procesu wytwórczego, jak i produkcyjnego. W trakcie trwania projektu następowały kilkukrotnie zmiany konfiguracji zespołów. OpenShift pozwolił nam na proste definiowanie wielu środowisk wytwórczych i testowych. Dzięki temu zespoły scrumowe mogły tworzyć kod niezależnie, nie przeszkadzając sobie nawzajem.
 
 Aktualnie posiadamy kompetencje wytwarzania oprogramowania dla aplikacji mobilnych i webowych w technologiach: React, Kotlin, Java. Obsługujemy urządzenia RFID na bazie Oracle - w przyszłości na pamięciowej bazie danych Ignite, a nad wszystkim panują mikroserwisy w technologii SpringBoot.
person

Zespół projektu RFID tworzą specjaliści różnych dziedzin, jednak to, co łączy ich wszystkich to ogromna pasja do innowacji i technologii. To dzięki ich pracy możliwe było stworzenie autorskiej aplikacji, skrojonej na miarę potrzeb naszego klienta wewnętrznego jakim jest dziś LPP. Transformacja, której wspólnie dokonaliśmy, skala tego projektu i tempo wdrożenia pokazują, jak zaawansowane technologicznie rozwiązania jesteśmy w stanie tworzyć. z pewnością o naszym sukcesie zadecydowała nasza wiedza, doświadczenie i umiejętności naszych Koleżanek i Kolegów z tego zespołu.

Piotr Zyziuk

Enterprise Architect

RFID podstawą do dalszej rewolucji technologicznej LPP

Wdrożenie RFID w Reserved, integrujące wszystkie kanały sprzedaży tej marki, to ogromny, wspólny sukces zespołów Silky Coders i LPP. Dziś przynosi spektakularne korzyści biznesowe. Dlatego podjęta została decyzja o możliwie jak najszybszym objęciu tym systemem kolejnych brandów spółki: Mohito, Cropp i House. Elektroniczne metki pojawią się w nich 5-krotnie szybciej niż w marce flagowej LPP. Proces implementacji rozwiązania obejmujący 900 salonów przeprowadzony będzie w ciągu jedynie ośmiu miesięcy.

Nowością, wdrażaną przez nas w zakresie rozwoju RFID, są soft tagi w formie naklejki, które pojawiać się będą na produktach, do których niemożliwe jest przypięcie klasycznego klipsa – a więc na butach, portfelach, rajstopach, okularach czy niektórych elementach odzieży dla dzieci. Miękkie tagi umieszczone zostaną więc na kilkunastu milionach produktów sprzedawanych rocznie. Spowoduje to ich większą dostępność również w sprzedaży prowadzonej kanałami online, co jest zgodne z realizacją strategii rozwoju LPP jako spółki w pełni omnichanellowej.

person

Decyzja o objęciu kolejnych marek grupy LPP technologią RFID jest odpowiedzią na nową rzeczywistość branży retail. Widzimy, jak wiele możliwości niosą za sobą elektroniczne metki i w jakich jeszcze kierunkach możemy się rozwijać, by ten potencjał w pełni wykorzystywać – również przy innych projektach realizowanych przez Silky Coders. Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy przy pierwszym wdrożeniu, obecnie procesy implementacji technologii są przeprowadzane jeszcze szybciej i sprawniej. To również zasługą naszych zespołów, których zaangażowanie w projekt jest widoczne każdego dnia.

Paweł Rutkowski

Product Owner

Poznaj inne projekty